Hey, your browser is out of date!

We've noticed you're currently using an old version of IE.
We really recommend you update your browser.
Hem  |  Juridisk information

1. Information om Gibson Medicals hantering av integritet och personuppgifter

Vi på Gibson Medical (”Gibson”) uppskattar att du visar intresse för våra produkter och att du besöker www.gibsonmedical.se (”webbplatsen”). Din integritet är viktig för oss och vi vill informera dig om vårt integritetsåtagande. Gibson Medical kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

Syftet med informationen är att:

 1. förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, t.ex. när du kontaktat oss via vårt kontaktformulär,
 2. säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör - med den, och
 3. hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet i enlighet med denna informationsskrift.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar information på vår webbplats, kommunicerar med oss via e-mail eller på annat sätt är i kontakt med oss på ett vis som leder till att personuppgifter hanteras. Typexempel på situationer är:

 • När du fyller i ett kontaktformulär på vår webbplats.
 • När du begär information om våra produkter.
 • När du registrerar dig för nyhetsbrev, uppdateringar eller marknadsföring.
 • När du deltar i Gibson Medical-kampanjer eller deltar i evenemang som arrangeras av eller på vilka Gibson Medical deltar.
 • När du ansöker om ett jobb hos oss.
 • När du kommunicerar med oss, t.ex. via e-mail.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter, inbegripet men inte begränsat till:

 • Namn
 • Företag
 • Befattning/Nivå
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Land
 • Dina intresseämnen/-områden avseende Gibson Medical
 • Ditt meddelande

Såhär använder vi insamlade uppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor (via brev, e-mail eller telefon), för att ge dig särskild information som du har begärt eller ansökt om via kontaktsidan, för att kontakta dig i samband med din begäran, för att förbättra våra tjänster och produkter och/eller för affärsutvecklingsändamål. Vi samlar också in och lagrar dina personuppgifter för att kunna uppdatera dig om dina intresseområden (t.ex. via nyhetsbrev), för våra berättigade affärsintressen, för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och/eller för vad som i övrigt medges enligt lag. Klicka här för ytterligare exempel på varför vi samlar in personuppgifter, vilka uppgifter som omfattas och på vilken rättlig grund vi baserar behandlingen av personuppgifterna.

Om du skickar in dina personuppgifter för att söka anställning hos Gibson Medical kommer vi att behandla dina personuppgifter för att ta ställning till din profil. Mer information kommer att lämnas om behandlingen vid mottagande av ansökan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Gibson Medical sparar dina personuppgifter så länge som (i) de är nödvändiga för att kunna uppfylla de ändamål som de behandlas för, (ii) det krävs enligt gällande lag eller (iii) det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vad gäller dina kontaktuppgifter behåller vi dessa så länge vi har kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss på fyra sammanhängande år raderar vi dina personuppgifter när den tiden har löpt ut.

Innehållet i dina meddelanden eller personuppgiftsförfrågningar till Gibson Medical sparar vi i två år. Efter två år anonymiserar vi personuppgifterna i meddelandena och behåller meddelandet i detta anonymiserade skick för statistikändamål.

Tveka inte att höra av dig om du vill få mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Så här skyddar vi insamlade uppgifter

Vi upprätthåller tillämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder till skydd för dina uppgifter mot oavsiktligt, otillåtet eller obehörigt förstörande, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning. Vi har särskilt infört följande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, inbegripet men inte begränsat till:

 • Kryptering och anonymisering om möjligt/nödvändigt;
 • Förfaranden och processer för Gibson Medicals personals säkra åtkomst till personuppgifter;
 • Utbildning för att säkerställa kännedom om de säkerhetskrav som gäller all personal;
 • Val av lämpliga personuppgiftsbiträden, och i förekommande fall underordnade personuppgiftsbiträden, som kan uppvisa efterlevnad av tillämpliga lagar om dataskydd och integritet;
 • Noggrann granskning av underordnade personuppgiftsbiträden, processer och förfaranden samt uppdatering av förfaranden eller omförhandling av villkor/instruktioner till underordnade personuppgiftsbiträden vid behov.

Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part och vi säljer aldrig dina personuppgifter. Tillgången till dina personuppgifter inom Gibson Medical begränsas till de anställda, uppdragstagare och ombud på Gibson Medical som behöver åtkomst till uppgifterna för att kunna utföra sitt uppdrag. Dessa är underkastade stränga krav på konfidentialitet enligt avtal, och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller avsked om de underlåter att efterleva dessa krav.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Gibson Medical strävar alltid efter att behandla alla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om dina personuppgifter skulle komma att behandlas utanför EU/EES-området av en tjänsteleverantör säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder, exempelvis ett dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardklausuler, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas av Gibson Medical har du ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att ställa en förfrågan till Gibson Medical. Dina rättigheter som registrerad gör det möjligt att begära följande:

 • Utdrag med dina personuppgifter som Gibson Medical behandlar.
 • Rättelse av dina personuppgifter om felaktiga.
 • Radering av dina personuppgifter (denna rätt kallas även rätten att bli bortglömd).
 • Begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Överflyttning av dina personuppgifter till annan part (rätten till portabilitet).
 • Vårt upphörande med behandling av dina personuppgifter (rätt att göra invändningar).
 • Att inte utsättas för automatiserat individuellt beslutsfattande.
 • Att inte få direktmarknadsföring.

Du har rätt att lämna in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land, men vi ber att du i första hand kontaktar oss med dina invändningar.

En förfrågan om att nyttja dina rättigheter som registrerad eller frågor i anslutning till detta ska ställas till Gibson Medical i ett e-mailmeddelande till privacy@gibsonmedical.se. Vi besvarar din förfrågan så snart vi kan och meddelar dig om vilka åtgärder vi vidtagit.

Cookies

När du använder webbplatsen www.gibsonmedical.se registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. För information om vår användning av cookies, se vår information on cookieanvändning. Informationen beskriver användningen av cookies och annan teknik på Gibson Medicals webbplats.

Ändringar i denna informationsskrift

Alla ändringar i denna informationsskrift träder i kraft när de har publicerats på vår webbplats. När vi ändrar informationsskriften avsevärt meddelar vi dig genom ett tydligt meddelande på vår webbplats.

Så här kontaktar du oss

Om du har vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller använda någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss på privacy@gibsonmedical.se. Vi kommer att svara så snabbt vi kan.

2. Information om cookieanvändning

En cookie (även kallad kaka) är en liten mängd information som skickas från en webbplats och lagras i användarens webbläsare när han eller hon besöker webbplatsen. En cookie kan vara tillfällig och bara användas under själva webbläsarsessionen (sessionscookie) eller sparas på din dator en viss tid (beständig cookie).

Gibson Medical och tredje parts cookies

För att helt kunna använda Medicals webbplats får du en förfrågan om att acceptera cookies på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Utan cookies som spårar användarbeteenden kan vi inte analysera användningen av våra tjänster eller personligt anpassa din upplevelse. Denna information samlas endast in när du besöker Gibson Medicals webbplats. Ingen information samlas in om webbplatser tillhörande tredje part som du besöker. Vidare samlar vi inte in personuppgifter med hjälp av cookies (t.ex. hämtar vi inte information om din IP-adress), och vi försöker aldrig identifiera dig personligen genom våra cookies.

Cookie
Beskrivning
Lagringslängd
Typ
_ga
Cookien är installerad av Google Analytics. Cookien används för att beräkna antalet besökare, besökstid, kampanjdata och följa sidanvändandet för hemsidans analysrapporter. Cookien lagrar informationen i anonymiserat format och tilldelar användare slumpmässiga nummer för att särskilja dem åt.
2 år
Analys
_gid
Cookien är installerad av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur användarna använder hemsidan och för att skapa analysrapporter avseende hur väl hemsidan fungerar. Den data som lagras är antalet besökare, källan varifrån besökaren kom ifrån innan den besökte Gibson Medicals hemsida, och sidor som har besökts i anonymt.
1 dag
Analys
_gat_gtag_UA_146871717_13
Google använder cookien för att skilja användare åt.
1 minut
Analys

Nedan finns mer information om cookies och hur du väljer att avstå.

Så här hanterar du cookies och väljer att avstå från dem

Om du inte accepterar att cookies används på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte tillåts. Om du väljer att göra det kan vi inte garantera att funktionerna på vår webbplats fungerar som de ska. Proceduren för hur cookies avslås beror på vilken webbläsare du använder. Se här för en enkel introduktion till cookies och om hur du hanterar dem.

Widgetar för sociala medier

Vi kan använda oss av widgetar för sociala medier på vår webbplats så att våra besökare till exempel kan dela, kommentera eller diskutera innehåll från webbplatsen på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn och så vidare). Gibson Medical ansvarar inte för sådan behandling. Se därför de sociala plattformarnas information om cookies för att lära dig mer om hur och vilka uppgifter som samlas in och vilka cookies som dessa tredje parter använder sig av.

Externa webbplatser och länkning

Länkar från vår webbplats

Gibson Medical kan komma att länka till andra webbplatser i syfte att ge dig möjlighet att granska relaterad och intressant information om oss, vår verksamhet och/eller våra produkter. De länkade tredje partswebbplatserna kontrolleras inte av oss och omfattas inte av denna information. Om du besöker andra webbplatser via länkarna så kan webbplatsoperatörerna komma att samla in dina personuppgifter. Gibson Medical ansvarar inte för personuppgifter som du skickar till en webbplats tillhörande tredje part. Din användning av och interaktion med en webbplats eller tjänst tillhörande tredje part, inklusive sådana som har en länk på vår webbplats, omfattas av den tredje partens egna bestämmelser och policyer.

Externa länkar till Gibson Medicals webbplats

Gibson Medical tillåter enbart länkning till vår webbplats av en extern part om den externa webbplatsen inte innehåller material som kan uppfattas som olaglig, hotfull, kränkande, skandalös eller stötande, eller som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan vara kriminellt, utgöra grund för skadestånd eller bryta mot annan lagstiftning. Gibson Medical tar inget ansvar för innehåll eller funktioner på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Gibson Medical.

3. Upphovsrätt

Den här webbplatsen och dess innehåll, t.ex. bilder, kataloger och broschyrer, texter, tekniska specifikationer m.m., som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Gibson Medical eller dess leverantörer med ensamrätt.

Det är förbjudet att återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera delar av webbplatsen eller dess innehåll utan Gibson Medicals skriftliga tillstånd.  Det är tillåtet att göra en kopia eller ladda ner material för privat bruk.

4. Gibson Medicals ansvarar

Gibson Medical eftersträvar alltid att hålla informationen (t.ex. texter, fotografier, grafik och annan information) på webbplatsen korrekt och uppdaterad. Informationen tillhandahålls ”som den är”. Vi frånsäger oss allt ansvar avseende fullständighet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett syfte och i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar inte heller att webbplatsen är fri från virus eller annan skadlig kod.

Varumärken

ESoundMed™

Gibson Medical™

Emblavägen 37
182 67 Djursholm
STOCKHOLM

© AB Gibson Lifestyle