Hey, your browser is out of date!

We've noticed you're currently using an old version of IE.
We really recommend you update your browser.
Hem  |  Personuppgifter

Personuppgifter

Ändamål (Varför)
Vilka personuppgifter
Rättslig grund
För att kunna kommunicera med dig när du har kontaktat oss för mer information om våra produkter
För att kunna kommunicera med dig inom ramen för avtal med ditt företag/din arbetsgivare
För att kunna skicka nyhetsbrev
För- och efternamn
Företag
Telefon
E-mail
Meddelande
E-mail
Intresseavvägning
För marknadsföring, reklam och annonseringsändamål
Kunduppgifter, t.ex. e-mail, samtalslogg, etc.
Användningsdata
Intresseavvägning
Samtycke
För att skicka inbjudningar till event
E-mail
Intresseavvägning
Avtalets fullgörande
För- och efternamn
Företag
Telefon
E-mail
Meddelande
Intresseavvägning
Foto
Film (inkl. ljud)
Dokumentation av event
Intresseavvägning
Intresseavvägning
E-mail
För- och efternamn
Meddelande
Övriga personuppgifter du anger vid kontakt
Intresseavvägning
För att kunna hantera kundsupportärenden och frågor
För att genomföra affärsmässig planering, rapportering och analys
Intresseavvägning
Samtycke
Kunduppgifter, t.ex. e-mail, telefonnummer, namn, etc.
Betalnings- och köpinformation
För att utvärdera och utveckla och förbättra Gibson Medicals produktutbud
Efterleva rättsliga åtaganden
Intresseavvägning
För att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar i förhållande till rättsväsendet
Kunduppgifter, t.ex. e-mail, samtalslogg, etc.
Användningsdata
Betalnings- och köpinformation
Intresseavvägning
För att efterleva avtalsmässiga åtaganden med tredjepartsaktörer, såsom licensavtal och för att vidta lämpliga åtgärder avseende sådana åtaganden
För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk
Intresseavvägning
Kunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc.
Korrespondens
Betalnings- och köpinformation
Kunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc.
Korrespondens
Betalnings- och köpinformation
Kunduppgifter, t.ex. namn, e-mail, samtalslogg, etc.
Korrespondens
Betalnings- och köpinformation

Varumärken

ESoundMed™

Gibson Medical™

Emblavägen 37
182 67 Djursholm
STOCKHOLM

© AB Gibson Lifestyle